Danh mục

Cẩm lệ

Sáng 16/9, Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội thi Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động năm 2023.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI