Danh mục

Phát triển Đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn

Ngày 14/8/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục A03.
Sáng 11/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XVIII (Mở rộng) nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI