Danh mục

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như khi phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức nhưng Đảng ta luôn kiên trì mục tiêu, lý tưởng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ sáng suốt của mình, mà điều có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân.
Trong những năm gần đây, các hiệp định thương mại loại mới mà Việt Nam ký kết, như EVFTA và TPP, đã bổ sung nhiều điều khoản về tiêu chuẩn nhân quyền mà các bên tham gia phải tuân thủ. Trong đó, có việc là cho phép thành lập các tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam và đã được thể chế hóa tại chương 13, Bộ luật Lao động năm 2019.
Chiều ngày 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) có buổi thông tin báo chí về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì họp báo.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI