Danh mục

Công đoàn Viên chức

Sáng 29/9, Công đoàn Viễn Thông Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 10/1, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tham gia hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở có hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI