Danh mục

Ban tài chính

Sáng 23/3, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, Kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI