Danh mục

Hòa Vang

Trong 02 ngày, 6 và 07/7/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với 199 đại biểu tham dự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 4.000 đoàn viên, người lao động.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI