Danh mục

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821.139 - Fax: 02363.821.638

Website: https://congdoandanang.org.vn - Email: ldldtpdanang@gmail.com


     Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung độ của cả nước, có vị trí chiến lược quan trọng, có bề dày lịch sử và truyền thống, có bản sắc văn hóa địa phương phong phú và đa dạng. Đây còn là một thành phố trẻ trung, đầy năng động, sáng tạo, có nhiều hứa hẹn ở tương lai.
     Trải qua chuỗi dài lịch sử đầy sôi động và hào hùng trên mảnh đất máu thịt này của Tổ quốc, đặc biệt là trong suốt 79 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp công nhân Đà Nẵng mang dòng máu anh hùng nghìn đời của dân tộc Việt Nam cùng bản chất tốt đẹp của giai cấp mình luôn giữ vai trò tiên phong, nòng cốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất đất nước cũng như đã góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

     Chức năng:
     - Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động.
     - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
     - Giáo dục, động viên công nhân viên chức, lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     Nhiệm vụ, quyền hạn:
     a, Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
     b, Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn.
     c, Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước tỉnh về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.
     d, Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, công đoàn ngành Trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
     đ, Chỉ đạo các công đoàn ngành địa phương, LĐLĐ huyện, LĐLĐ thành phố (thuộc tỉnh), công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh) và cấp tương đương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điều 25, 26, 27 và 28 Điều lệ.
     e, Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở của công đoàn tổng công ty thuộc trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh những nội dung sau đây:
     - Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
     - Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước ở địa phương; kiểm tra, thanh tra lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.
     f, Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quản lý nhà văn hoá công nhân, công đoàn; tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở tư vấn pháp luật theo quy định của nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
     g, Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.
     h, Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
     i, Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Phan Thị Thúy Linh

Chủ tịch

linhptt@danang.gov.vn

02363.821.139

Đinh Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch

thanhha71dn@gmail.com

02363.821.139

Lê Văn Đại

Phó Chủ tịch

levandai1078@gmail.com

02363.821.139

VĂN PHÒNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Tầng 1, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821.139 - Email: ldldtpdanang@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Thị Hạnh

Chánh văn phòng

luongchip@gmail.com

02363.821.139

Trần Ngọc Anh

Phó Chánh văn phòng

trananh06011985@gmail.com

02363.821.139

Đặng Ngọc Thương

Chuyên viên

thuongdn1106@gmail.com

02363.821.139

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Văn thư

myphuong9105@gmail.com

02363.821.139

Nguyễn Thị Như Đa Ny

Nhân viên

nguyenny7778@gmail.com

02363.821.139

Trà Xuân Hoàng

Lái xe

ldldtpdanang@gmail.com

02363.821.139

Trần Văn Đại

Lái xe

tranvandaikcn@gmail.com

02363.821.139

BAN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 2, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.825.457

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Hữu Giang

Phó ban phụ trách

nguyenhuugiangidol2007@gmail.com

02363.825.457

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

mainguyen300387@gmail.com

02363.825.457

Võ Bằng

Chuyên viên

bangvo246@gmail.com

02363.825.457

Hoàng Thị Hiệp

Chuyên viên

hoanghiepdng@gmail.com

02363.825.457

BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

Địa chỉ: Tầng 2, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.818.355 - 02363.818.064 - Email: bantochuckiemtradng@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Phạm Thị Thu Hiền

Trưởng ban

ptthiendng@gmail.com

02363.818.355

Lê Phú Cường

Phó ban

phucuong294@gmail.com

02363.818.064

Nguyễn Văn Xê

Chuyên viên

ngvanxe@gmail.com

02363.818.064

Võ Thị Kim Hạnh

Chuyên viên

hanhvo349@gmail.com

02363.818.064

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Tầng 3, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.822.262

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Lê Thị Ngọc Oanh

Trưởng ban

ngocoanhcddng@gmail.com

02363.822.262

Phan Thị Hà

Phó ban

phanha1985@gmail.com

02363.822.262

Huỳnh Thị Phương Giang

Chuyên viên

giangdnnn@gmail.com

02363.822.262

Phạm Tuân

Chuyên viên

tuanp9dn@gmail.com

02363.822.262

BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG

Địa chỉ: Tầng 3, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821.813 - Email: bantuyengiaonucongdn@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Hoàng Bách Tùng

Trưởng ban

hoangbachus07@gmail.com

02363.821.813

Đặng Văn Dũng

Phó ban

dungdv5@danang.gov.vn

02363.821.813

Nguyễn Thanh Hùng

Chuyên viên

hungcdhv@gmail.com

02363.821.813

Bùi Duy Khánh

Chuyên viên

khanhbd.dng@gmail.com

02363.821.813

QUỸ HỖ TRỢ VỐN CNVCLĐ

Địa chỉ: Tầng 1, số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.552.788 - Email: quytrovondn@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Hữu Giang

Giám đốc

nguyenhuugiangidol2007@gmail.com

02363.552.788 

Lê Trần Hạ Vi

Nhân viên

quytrovondn@gmail.com

02363.552.788

Lê Thảo Huyền Trang

Nhân viên

quytrovondn@gmail.com

02363.552.788

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI