Danh mục

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 48 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821.139 - Fax: 02363.821.638

Website: https://congdoandanang.org.vn - Email: ldldtpdanang@gmail.com

Xem chi tiết danh sách cán bộ công chức tại đây./.

-----------------------------------------------------------------

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HẢI CHÂU
Địa chỉ: 357 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.822.816 - Email: ldldhaichau.dng@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Lữ Trọng Phương

Chủ tịch

phuongcongdoan86@gmail.com

02363.822.816

Nguyễn Đình Trung

Phó Chủ tịch

trungnd3@danang.gov.vn

02363.822.816

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

hoangoanhdn1@gmail.com

02363.822.816

Lương Đức Quan

Chuyên viên

 ldldhaichau.dng@gmail.com

02363.822.816

Kiều Tú Trinh
Nhân viên ldldhaichau.dng@gmail.com 02363.822.816

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THANH KHÊ
Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.813.453 - Email: ldldthanhkhe@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Huỳnh Thanh Hải

Chủ tịch

haiht@danang.gov.vn

02363.813.453

Phan Văn Sáng

Phó Chủ tịch

sangphan.ldn@gmail.com

02363.813.453

Ngô Thị Yến Thu

Chuyên viên

yenthuttbd@gmail.com

02363.813.453

Nguyễn Hoàng Việt

Nhân viên

ldldthanhkhe@gmail.com

02363.813.453

 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN SƠN TRÀ
Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại & Fax: 02363.944.040 - Email: congdoansontra1997@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Lê Thị Hồng Minh

Chủ tịch

lethihongminh1975@yahoo.com.vn

02363.944.040

Võ Anh Dũng

Phó Chủ tịch

dungvoldld@yahoo.com.vn

02363.944.040

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

nguyenthithanhthuy0506@gmail.com

02363.944.040

 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LIÊN CHIỂU
Địa chỉ: TTHC quận Liên Chiểu - 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.841.721  - Email: congdoanlienchieu@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch

nguyetanh197@gmail.com

02363.841.721  

Trà Thanh Quang

Phó Chủ tịch

ttquangdn@gmail.com

02363.841.721  

Nguyễn Hứa Phương Uyên

Chuyên viên

phuonguyendn@gmail.com

02363.841.721  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.847.530 - Email: ldldnhs@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

minhnhs@gmail.com

02363.847.530

Phạm Thị Trang

Phó Chủ tịch

phamtrang1987.nhs@gmail.com

02363.847.530

Đỗ Thị Yên Ly

Chuyên viên

lydty@danang.gov.vn

02363.847.530

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CẨM LỆ
Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.674.210 - Email: ldldcamle@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Lê Trọng Nguyên

Chủ tịch

nguyenldld@gmail.com

02363.674.210

Nguyễn Thị Do

Phó Chủ tịch

do0060@gmail.com

02363.674.210

Nguyễn Thị Phước Thành

Chuyên viên

thanhcongdoancl@gmail.com

02363.674.210

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOÀ VANG
Địa chỉ: TT hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.673.074 - Email: ldldhoavang@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Huỳnh Tân

Chủ tịch

ldldhoavang@gmail.com

02363.673.074

Bùi Thị Linh Chi

Phó Chủ tịch

chibtl@danang.gov.vn

02363.673.074

Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

thanhtamcdhv@gmail.com

02363.673.074

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.822.159 - Email: cdnytedn@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Võ Thu Tùng

Chủ tịch

tungvt@danang.gov.vn

02363.822.159

Huỳnh Văn Hậu

Phó Chủ tịch

ngoctramvanhau@gmail.com

02363.822.159

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

hacdytdn@gmail.com

02363.822.159

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.821.044 - Email: congdoan.edu@gmail.com

 Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Trần Nguyễn Minh Thành

Chủ tịch

tnmthanh@gmail.com

02363.821.044

Phan Thị Thục Anh

Phó Chủ tịch

thucanhphan@yahoo.com

02363.821.044

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu ,TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.623.855 - Email: 
congdoanvienchucdanang@gmail.com

 Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Thị Dung

Chủ tịch

congdoanvienchucdanang@gmail.com

02363.623.855

Đỗ Đức Tình

Phó Chủ tịch

doductinhdn@gmail.com

02363.623.855

Trà Thị Thu Phương

Nhân viên

traphuong8814@gmail.com

02363.623.855

 

CÔNG ĐOÀN KHU CÔNG NGHỆ CAO & CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.797.435 - Fax: 02363.626.226

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Điện thoại

Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch

trungthanhnguyen2007@yahoo.com.vn

02363.797.435

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch

thanhhien1202@gmail.com

02363.624.107

Đỗ Thị Thanh Vân

Chuyên viên

vancongdoansct@gmail.com

02363.644.219

Lê Thành Công Danh

Chuyên viên

danhltc@danang.gov.vn

02363.797.435

Nguyễn Hữu Thương

Nhân viên

nguyenhuuthuong90@gmail.com

02363.797.435

Nguyễn Hữu Hoàng Nhân viên
hoangnh.cdkcnc@gmail.com
02363.797.435
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI