Danh mục

Nhà văn hóa lao động thành phố Đà Nẵng

Sáng 25/8, Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động hè năm 2023 ở bộ môn cầu lông và bóng bàn.
Trang: 1 / 1
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI