Danh mục

Hào hứng với giải cầu lông truyền thống Nhà Văn hóa Lao động lần thứ IV – Năm 2023

Giải cầu lông truyền thống Nhà Văn hóa Lao động lần thứ IV – Năm 2023 dự kiến sẽ khai mạc vào sáng ngày 26/10 sắp đến tại Nhà thi đấu đa năng, Nhà Văn hóa Lao động thành phố.

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI