Danh mục

Thông báo số 20/TB-VP ngày 06/6/2024 của Văn phòng UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh tại buổi làm việc về công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI