Danh mục

Sơn Trà: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 15/9, Liên đoàn Lao Lao động (LĐLĐ) quận Sơn Trà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Lê Thị Hồng Minh, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà chủ trì hội nghị.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung như: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành; phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công LĐLĐ quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

     Dịp này, LĐLĐ quận Sơn Trà thông qua báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Sơn Trà   

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI