Danh mục

Bà Phan Thị Thúy Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sau 2 ngày làm việc, chiều 16/10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, Bà Phan Thị Thúy Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng; 2 Phó chủ tịch là Bà Đinh Thị Thanh Hà và Ông Lê Văn Đại.

     Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 15-16/10 với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 130 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ ở các cấp Công đoàn thành phố.
     Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã bầu 38 ủy viên vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa XVII.
     Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào chiều 16/10, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 12 ủy viên và 10 ủy viên của Ủy ban Kiểm tra. Bà Phan Thị Thúy Linh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 2 Phó chủ tịch là bà Đinh Thị Thanh Hà và ông Lê Văn Đại.
 
Phương Trà

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI