Danh mục

Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 09/05/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) trên địa bàn thành phố

Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 09/05/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) trên địa bàn thành phố

Xem tại đây

Các tin khác :

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI