Danh mục

Công văn số 6798/TLĐ-TG ngày 09/6/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hưởng ứng Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn"

Công văn số 6798/TLĐ-TG ngày 09/6/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hưởng ứng Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn"

Ngày 09/6/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Công văn số 6798/TLĐ-TG về hưởng ứng Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn"; theo đó, LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ III (đính kèm thể lệ Cuộc thi) do Tạp chí Lao động & Công đoàn tổ chức nhằm góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến đến Đại hội XVII Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xem tại đây

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI