Danh mục

CNVCLĐ thành phố tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Dân vận khéo” lần thứ I - năm 2023

Sáng 4/10, gần 100 đoàn viên, CNVCLĐ đến từ các cấp Công đoàn thành phố tham gia Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Đà Nẵng lần thứ I - năm 2023.

     Hội thi diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10 tại Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của 19 đơn vị với gần 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị tại các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tranh tài ở 3 phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm.
     Nội dung các phần thi xoay quanh các kiến thức về Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030; những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số; trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc; công tác dân vận với phương châm gần dân, trọng dân…
     Thông qua Hội thi nhằm góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; đa dạng hóa cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; phản ánh trung thực, sinh động những điển hình, mô hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Phương Anh
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI