Danh mục

Chi bộ 3: Sinh hoạt Chuyên đề về Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Thành ủy

Chiều 27/3, Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, tổ chức sinh hoạt Chuyên đề, quán triệt chuyên sâu Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”.

     Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được Chỉ thị 34 chỉ ra rất rõ. Tuy nhiên, để nhận diện các biểu hiện này trong quá trình thực thi công vụ là không dễ dàng. Và quan trọng nhất, vẫn là phải làm sao khắc phục được các tồn tại đã được nhận diện. 
 
 
     Theo đó, thông qua hình thức “Hái hoa dân chủ” tại buổi sinh hoạt Chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy, gương mẫu thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Nhà Khách nội bộ, Văn phòng và Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ thành phố. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mỗi đảng viên trong Chi bộ cụ thể hóa các nội dung trong Chuyên đề này vào công tác chuyên môn tại đơn vị.
     Dịp này, đảng viên trong Chi bộ tiến hành bầu bổ sung cấp ủy, nhiệm kỳ 2022 -2025 và đóng góp kinh phí, gây quỹ “Tri ân”, thăm các địa chỉ đỏ theo kế hoạch năm 2024 đã đề ra.
Vân Anh
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI