Danh mục

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn cơ sở ngành Y tế

Chiều 17/11, Công đoàn ngành Y tế thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho gần 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

     Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố đã truyền đạt và thảo luận với các đại biểu về các nội dung: Tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; quy trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy trình xử lý cán bộ, đoàn viên vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
    Ông Huỳnh Văn Hậu, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế thành phố cho biết hiện đội ngũ làm công tác kiểm tra ở Công đoàn cơ sở đa phần là mới, được kiện toàn sau Đại hội. Vì vậy, thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ Công đoàn và cán bộ làm công tác kiểm tra ở Công đoàn cơ sở nâng cao nhận thức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.
    Dịp này, Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn ngành Y tế thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông tin nhanh kết quả Đại hội XVII Công đoàn thành phố và ký kết thỏa thuận hợp tác trong Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”.
 
Phương Trà

 

 

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI