Danh mục

Tuyên truyền an toàn thực phẩm và tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn ngành Y tế, Viên chức

Chiều 21/9, LĐLĐ thành phố tổ chức tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị thuộc Công đoàn ngành Y tế, Viên chức.

     Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên được báo cáo viên triển khai Luật An toàn thực phẩm và các văn bản về công tác an toàn thực phẩm của các bộ, ngành có liên quan; hướng dẫn về cách nhận biết sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cách nhận biết sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không có giá trị sử dụng; nâng cao tính tự giác của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; thông tin về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đoàn viên, CNVCLĐ được thông tin, tuyên truyền về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn mang đậm nét truyền thống, đặc sản của các thành phố Đà Nẵng để đoàn viên, CNVCLĐ biết và ủng hộ sản phẩm.
     Cũng trong chiều 21/9, Liên đoàn Lao động thành phố tiến hành tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ an toàn, vệ sinh viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế, Viên chức. Tại hội nghị, PGS.TS Lê Minh Đức - Phân Viện trưởng Phân Viện Khoa Học An Toàn Vệ Sinh Lao Động & Bảo Vệ Môi Trường Miền Trung cung cấp những nội dung cơ bản nhằm cập nhật kỹ năng, kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ an toàn, vệ sinh viên. Đồng thời, thông tin tình hình về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, một số vấn đề  

Hà Lam

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI