Danh mục

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và phòng cháy, chữa cháy năm 2023

Sáng 01/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho hơn 100 cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn hệ thống và cán bộ chủ chốt Hội LHPN thành phố.

     Hội nghị đã nghe Báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng thông tin tình hình chung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước hiện nay, cảnh báo những nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước. Truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn những thao tác cơ bản, cụ thể, cần thiết trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức.
     Ngoài ra, đại biểu tham dự hội nghị còn được Báo cáo viên cung cấp những kiến thức, kĩ năng liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Nguyên nhân, điều kiện gây cháy, nguyên nhân vụ cháy, phương pháp phòng cháy chữa cháy; kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ và một số kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.
     Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng cho cán bộ Công đoàn các cấp và cán bộ chủ chốt Hội LHPN thành phố Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
 
Phương Trà
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI