Danh mục

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quận Cẩm Lệ

Chiều 22/9, LĐLĐ thành phố tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ an toàn, vệ sinh viên tại các đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ.

     Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động và vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động và các kỹ năng hoạt động cho đội ngũ an toàn, vệ sinh viên trên địa bàn thành phố.
     Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Trung triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; một số kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động; tình hình về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố….
     Ngoài ra, cũng tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ cũng được nghe một số nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm.

Hà Lam

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI