Danh mục

Kế hoạch số 43/KH-UBND , ngày 19/02/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI