Danh mục

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC: TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày 16/9/2023, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024.

     Năm học 2022 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) trực tiếp quản lý 39 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.321 đoàn viên, phối hợp  với 07 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận, huyện quản lý với số lượng 20.092 cán bộ nhà giáo, người lao động. CĐGD đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phát động các phong trào thi đua trong năm học với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp tiếp tục được triển khai rộng khắp. Các cấp Công đoàn tiếp tục tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, các chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác thi đua - khen thưởng được đẩy mạnh trong các đơn vị trường học....

     Tại Hội nghị, CĐ ngành Giáo dục triển khai các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024: Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CBNGNLĐ; chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn có giải pháp và cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

     Cũng trong hội nghị, 61 tập thể và 113 cá nhân đã được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp Công đoàn. Trong đó, 08 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 02 tập thể nhận cờ thi đua của LĐLĐ thành phố.

Khánh My

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI