Danh mục

Công văn số 2679/UBND-ĐTĐT ngày 20/05/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến đối tượng đăng ký thuê nhà ở xã hội tại khối nhà E3, E4 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (LT)

Công văn số 2679/UBND-ĐTĐT ngày 20/05/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến đối tượng đăng ký thuê nhà ở xã hội tại khối nhà E3, E4 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (LT)

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI