Đà Nẵng 29/05/2023

Vai trò ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng nâng cao

Thứ hai, 20/06/2022

Tại các cấp công đoàn, đặc biệt là tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, ban nữ công quần chúng có vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua nữ của nữ công nhân lao động. Thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, sau 5 năm triển khai, đến nay, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ trong hoạt động công đoàn.

     Nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết
     Sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã nhanh chóng triển khai các nội dung đến các cấp công đoàn, đồng thời tổ chức hội nghị, mời báo cáo viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn đến lãnh đạo chủ chốt, cán bộ nữ công của các cấp công đoàn. Với sự nghiêm túc trong công tác triển khai của Công đoàn thành phố, các cấp công đoàn đã có sự quan tâm thực hiện đạt hiệu quả.  
     Theo báo cáo từ LĐLĐ thành phố, hiện nay, Công đoàn thành phố có hơn 1.150 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, sự nghiệp ngoài công lập, với 77.277 đoàn viên/89.055 CNVCLĐ. Tổng số ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài nhà nước là 522/631 đơn vị đủ điều kiện thành lập ban nữ công (chiếm 82,7%). “Chỉ tiêu Tổng Liên đoàn đề ra trong nghị quyết là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2018-2023 có 60% trở lên công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đà Nẵng đạt được 82,7% tính đến thời điểm hiện tại, đó là kết quả sự nỗ lực vượt bậc của các cấp công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đinh Thị Thanh Hà khẳng định.
     Cũng theo bà Đinh Thị Thanh Hà, trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, LĐLĐ thành phố chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động công tác nữ trong đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Đã có 60 lớp tập huấn với trên 3.700 ủy viên ban chấp hành, cán bộ nữ công các cấp tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến công tác nữ, giới, bình đẳng giới, thành lập ban nữ công quần chúng. Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, các công đoàn ngành, quận, huyện chú trọng tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ trong ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chiếm 37%, trong ban chấp hành công đoàn cơ sở chiếm 59%, riêng ban chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chiếm 56,4%.

Nữ đoàn viên, lao động Công ty Điện tử Foster được dự nghe tuyên truyền về sức khỏe sinh sản.
 
      Về cơ bản, vai trò của ban nữ công quần chúng đã được phát huy. Trong đó, ban nữ công chủ động tham mưu nhiều nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ, điển hình như công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ được triển khai bằng nhiều hình thức; đại diện, tham gia thương lượng nhiều chính sách có lợi hơn cho lao động nữ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để tham mưu chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ lao động nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
          Giải pháp nâng cao vai trò của ban nữ công
     Tuy nhiên, thực tế cần nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn có những tồn tại hạn chế như có đơn vị đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng nhưng chưa thành lập; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nữ công cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được triển khai nhưng chưa hiệu quả; chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả do từng thành viên chưa phát huy hết vai trò, chưa nắm bắt được hết tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên. “Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, đóng cửa, ngừng hoạt động nhiều tháng nên đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công biến động nhiều. Công tác cán bộ cũng như hoạt động của ban nữ công quần chúng vì thế gặp rất nhiều khó khăn”, bà Đinh Thị Thanh Hà chia sẻ.
     Xác định công tác nữ là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức công đoàn, trong đó đặc biệt là công tác vận động nữ tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chính vì thế, việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tại loại hình doanh nghiệp này. Trong thời gian chờ Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động của ban nữ công quần chúng; tiếp tục thúc đẩy thành lập, kiện toàn ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn các cấp, đặc biệt là ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đa dạng hình thức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.
     Giải pháp được đưa ra cho các cấp công đoàn, đó là chủ động đưa nội dung công tác nữ công vào chương trình công tác hàng năm của ban chấp hành công đoàn; bố trí kinh phí hàng năm cho các hoạt động của ban nữ công quần chúng theo quy định của Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên trực tiếp, đồng thời huy động thêm các nguồn kinh phí khác phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị, hỗ trợ cho hoạt động nữ công; đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia trong ban chấp hành công đoàn cơ sở theo quy định. Lựa chọn nữ công nhân lao động có năng lực, tâm huyết, uy tín để cơ cấu vào ban chấp hành công đoàn, ban nữ công quần chúng; kịp thời kiện toàn ban nữ công quần chúng khi có thay đổi về nhân sự; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng.
     “LĐLĐ thành phố đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công có năng lực để có thể phát huy vai trò của ban nữ công quần chúng trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ công nhân lao động và tham mưu cho ban chấp hành công đoàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò trong quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến lực lượng lao động nữ, động viên chị em tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động”, bà Đinh Thị Thanh Hà chia sẻ.
Phan Hà
Xem tin khác

Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
04168758
Hôm nay:189
Tất cả:04168758
Đang trực tuyến:27
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn