Đà Nẵng 23/03/2023

Đổi mới thực chất nội dung, chất lượng tổ chức hoạt động Công đoàn

Thứ ba, 15/03/2022

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Thực tế đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

     Công đoàn Việt Nam cần xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân, người lao động.
     Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động Công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc cho phép thành lập các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tập hợp người lao động. Trong bối cảnh đó đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trước tình hình mới.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
     
     Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, xác định mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. 
     Công đoàn phải xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
     Đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động.
     Ông Ngọ Duy Hiểu yêu cầu Công đoàn các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho công nhân; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. 
     Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới tổ chức, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, Công đoàn các cấp cần xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đề ra.
     Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chương trình số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn thành phố có 125.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp Nhà nước, từ 85% doanh nghiệp ngoài Nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có yêu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia…, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn thành phố. 
PX
 
 
Xem tin khác
Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
04068598
Hôm nay:719
Tất cả:04068598
Đang trực tuyến:95
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn