Đà Nẵng 04/06/2023

Hệ thống tổ chức CĐ


TẬP THỂ THƯỜNG TRỰC
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Duy Minh
Chủ tịch
nguyenduyminh267@gmail.com 02363.818.525
0914.422.179
Đinh Thị Thanh Hà
Phó Chủ tịch
thanhha71dn@gmail.com 0905.767.989
Lê Văn Đại
Phó Chủ tịch
levandai1078@gmail.com 0905.324.529


VĂN PHÒNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Hạnh
Chánh Văn phòng 
luongchip@gmail.com 02363.821.638
0983.403.308
Đỗ Đức Tình
Phó Chánh Văn phòng
doductinhdn@gmail.com 02363.821.139
0905.245.909
Đặng Ngọc Thương
Chuyên viên
thuongdn1106@gmail.com 02363.821.139
0905.092.617
Trần Ngọc Anh
Chuyên viên
trananh06011985@gmail.com. 02363.821.139
0905.077.638
Nguyễn Thị Mỹ Phương
Văn thư lưu trữ
myphuong9105@gmail.com 02363.821.139
0935.816.919
Trà Xuân Hoàng
Lái xe
  02363.821.139
0989.157.837
Trần Văn Đại
Lái xe
tranvandaikcn@gmail.com 02363.821.139
0935.584.548 
Nguyễn Thị Như Đa Ny
Nhân viên 
nguyenny7778@gmail.com 077.942.0464
 

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Văn Thị Thúy Hằng
Trưởng ban
hang3002@gmail.com 02363.822.262
0905.606.179
Huỳnh Thị Phương Giang
Chuyên viên
giangdnnn@gmail.com 02363.822.262
0932.402.555
Phan Thị Hà
Chuyên viên
phanha1985@gmail.com 02363.822.262
0905.485.045
Phạm Tuân
Chuyên viên
tuanp9dn@gmail.com 02363.822.262
0905.335.099


BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Hoàng Bách Tùng
Phó Trưởng Ban phụ trách
hoangbachus07@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0905.087.127
Đặng Văn Dũng
Phó Ban
bantuyengiaonucongdn@gmail.com 02363.821.813
0905.070.699
Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên
hungcdhv@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0934.855.078
Bùi Duy Khánh
Chuyên viên
khanhlb.dng@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0903.515.990
 

BAN TÀI CHÍNH
ao dong phuc tai da nang  

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Hữu Giang
Phó Trưởng ban phụ trách
nguyenhuugiangidol2007@gmail.com 0905.171.863
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chuyên viên
mainguyen300387@gmail.com 02363.825.457
0905.959.559
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Chuyên viên
thanhhien1202@gmail.com 02363.825.457
0905.058.409
Võ Bằng
Chuyên viên
bangvo246@gmail.com 02363.825.457
0905048845 
Hoàng Thị Hiệp
Chuyên viên
hoanghiepdng@gmail.com 02363.825.457
0977.939.579


BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Văn Đại
Trưởng ban
levandai1078@gmail.com 02363.818.064
0905.324.529
Phạm Thị Thu Hiền
Phó ban
hienlong1111@yahoo.com 02363.818.355
0914.428.878
Trà Thanh Quang
Chuyên viên
ttquangdn@gmail.com 0905.848.797
Võ Thị Kim Hạnh
Chuyên viên
hanhvo349@gmail.com 0978.806.556
Nguyễn Văn Xê
Chuyên viên
ngvanxe@gmail.com 0903.543.956

 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HẢI CHÂU
Địa chỉ: 27 Yên Bái - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.822.816 - Email: ldldhaichau.dng@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lữ Trọng Phương
Chủ tịch
phuongcongdoan86@gmail.com 02363.822.816
0905.237.309
Lê Phú Cường
Phó Chủ tịch 
phucuong294@gmail.com 02363.822.816
0901.940.599
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
UV BTV
hoangoanhdn1@gmail.com 02363.822.816
01268.407.299
Lương Đức Quan
UV BTV
  02363.822.816
0899.86.91.19
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.813.453 - Email: ldldthanhkhe@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Huỳnh Thanh Hải
Chủ tịch
haiht@danang.gov.vn 0903.558.696
Phan Văn Sáng
Phó Chủ tịch
sangphan.ldn@gmail.com 0905495745
Ngô Thị Yến Thu
Chuyên viên
yenthuttbd@gmail.com 0935.232.480
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN SƠN TRÀ

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại & fax: 02363.944.040 - Email: ldldsontra@yahoo.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Thị Hồng Minh
Chủ tịch
lethihongminh1975@yahoo.com.vn 02363.944.040
0905.347.268
Võ Anh Dũng
Phó Chủ tịch
dungvoldld@yahoo.com.vn 02363.944.040 
0914.619.120
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chuyên viên
nguyenthithanhthuy0506@gmail.com 02363.944.040 
0905.638.063
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: TTHC quận Liên Chiểu - 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 841 721  - Email: congdoanlienchieu@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Văn Thọ
Chủ tịch
congdoanlc2020@gmail.com 0903.544.779
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Phó Chủ tịch 
congdoanlc2020@gmail.com
nguyetanh197@gmail.com
0905 428 119
Nguyễn Hứa Phương Uyên
Chuyên viên
congdoanlc2020@gmail.com
phuonguyendn@gmail.com
0935.348.511
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến – Phường Khuê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.847.530 - Email: ldldnhs@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch
minhnhs@gmail.com 0236.3847530
0935.356.890
Phạm Thị Trang
Phó Chủ tịch 
ldldnhs@gmail.com
phamtrang1987.nhs@gmail.com
0236.3959001
0905905003
Đỗ Thị Yên Ly
Chuyên viên
ldldnhs@gmail.com
lydty@danang.gov.vn
0236.3959001 
0935 803 468
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CẨM LỆ

Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363. 674.210 - Email: ldldcamle@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Trọng Nguyên
Chủ tịch
nguyenldld@gmail.com 02363.674.310
0982.145.415
Nguyễn Thị Do
Phó Chủ tịch
do0060@gmail.com 0976.011.044
Nguyễn Thị Phước Thành
UV BTV
thanhcongdoancl@gmail.com 0982.808.276
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOÀ VANG

Địa chỉ: TT hành chính huyện Hòa Vang - Thôn Dương lâm, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.673074 - Email: ldldhoavang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Huỳnh Tân
Chủ tịch
  0988071771
Bùi Thị Linh Chi
Phó Chủ tịch 
Chibtl@danang.gov.vn 0989.822.774
Trần Thị Thanh Tâm
UV BTV
thanhtamcdhv@gmail.com 0982011200 
 
 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.623.648 - 3.623.855
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Dung
Chủ tịch
nguyendungmt@gmail.com 02363.623.648
0913.014.457
Nguyễn Đình Trung
Phó Chủ tịch
trungnd3@danang.gov.vn 02363.623.855
0903.597.878 
Trà Thị Thu Phương
Chuyên viên
traphuong8814@gmail.com 02363.623.855
0984628251

CĐ KHU CÔNG NGHỆ CAO & CÁC KCN ĐN
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.797.435
Fax: 02363.626.226
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thành Trung
Chủ tịch
trungthanhnguyen2007@yahoo.com.vn 02363.797.435
0945.778.376
Lê Thị Ngọc Oanh
Phó Chủ tịch
ngocoanhcddng@gmail.com 02363.624.107
0982.082.087 
Đỗ Thị Thanh Vân
Chuyên viên
vancongdoansct@gmail.com 02363.644.219
0936.703.585
Lê Thành Công Danh
Chuyên viên
danhltc@danang.gov.vn 02363.797.435
0935.510.915
Nguyễn Hữu Thương
Nhân viên
nguyenhuuthuong90@gmail.com 02363.797.435
0935.622.442
 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.822.159
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trần Thanh Thủy
Chủ tịch
thuytt@danang.gov.vn 0983.011.595
Huỳnh Văn Hậu
Phó Chủ tịch
ngoctramvanhau@gmail.com 0905.188.737
Nguyễn Thị Hà
UV BTV
hacdytdn@gmail.com 0702.359.623
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.821.044 - Email: congdoan.edu@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trần Nguyễn Minh Thành
Chủ tịch
tnmthanh@gmail.com 0963.082.858
Phan Thị Thục Anh
Phó Chủ tịch
thucanhphan@yahoo.com 0935890199

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 2 – Đường Cách mạng tháng Tám – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.601.949 - Email: nvhlddanang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Giám đốc
tuyetnhung1309@gmail.com 0935.882.929 
 
Bùi Thị Minh Tuấn
Chuyên viên
minhtuancddn@gmail.com 0236.3601.947
0975.077.527
Phạm Ngọc Huyền
Chuyên viên
ngochuyensd@yahoo.com 0236.3601.945
0905.606.433
Nguyễn Đăng Vy Phương
Chuyên viên
nguyendangvyphuong@gmail.com 0236.3601.945
0905.702.303
Nguyễn Tú
Chuyên viên
ductunvhld@gmail.com 0236.3601.945
0905.190.005
Nguyễn Ngọc Song
Chuyên viên
songnvh@gmail.com 0236.3601.945
0988.571.920
Thái Phạm Thảo Uyên
Chuyên viên
uyenthai27@gmail.com 0236.3601.945
0934.626.404
Nguyễn Hiền
Nhân viên bảo vệ
  0906.562.127
Đoàn Công Trường
Nhân viên bảo vệ
  0905.057.132
Nguyễn Thị Thìn
Nhân viên tạp vụ
  0702.606.014

Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
04176838
Hôm nay:123
Tất cả:04176838
Đang trực tuyến:40
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn