Danh mục

Tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/12, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

     Năm 2023, Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai có hiệu quả các mặt của hoạt động Công đoàn, chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động.

     Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được Cụm thi đua phát động rộng khắp, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”…Tích cực hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” khi 5/5 thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao với 424.830 sáng kiến làm lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng.

     Năm 2024, Cụm thi đua đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến các cấp Công đoàn; tập trung các giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán giáp Thìn sắp đến; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của tổ chức Công đoàn.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị năm 2024, Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến và kiểm tra, giám sát công tác thu, chi tài chính Công đoàn.

     Dịp này, Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất để LĐLĐ thành phố Đà Nẵng giữ vai trò Cụm trưởng, LĐLĐ thành phố Cần Thơ Cụm phó và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phương Trà

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI