Danh mục

THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT VIỆT AN ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 03/02 tại bệnh biện Mắt Việt An, Công đoàn ngành Y tế thành phố tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng.

     Tại buổi lễ, Công đoàn ngành Y tế đã thông qua các quyết định kết nạp đoàn viên, chuẩn y Ban Chấp hành và quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty Công ty cổ phần bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố với 44 đoàn viên công đoàn. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở gồm 03 thành viên, bà Lê Trương Cam Thảo làm Chủ tịch.

     Phát biểu tại buổi lễ, BS Võ Thu Tùng- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế thành phố đã chúc mừng Ban Chấp hành (BCH) lâm thời CĐCS bệnh viện Mắt Việt An, đặc biệt nhấn mạnh việc thành lập CĐCS có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thông qua tổ chức Công đoàn để tập hợp, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động giỏi góp phần thúc đẩy sự phát triển của bệnh viện. Đồng thời mong muốn trong thời gian đến lãnh đạo Bệnh viện Mắt Việt An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để BCH lâm thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại bệnh viện qua đó tạo nguồn động lực để đoàn viên,  người lao động phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khánh My

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI