Danh mục

Thanh Khê: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023

Sáng 17/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Khê tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

      Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, quận ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Khê; LĐLĐ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.
    Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với nguồn hỗ trợ của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận Thanh Khê đã trao 950 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 500 triệu đồng; tặng 4.000 phiếu mua hàng trị giá 375 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tham gia mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn do LĐLĐ thành phố tổ chức…
    Tháng Công nhân được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực; 55 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội của quận nhà.
 
    100% công đoàn cơ sở (CĐCS) khối hành chính sự nghiệp Nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; có 14 CĐCS doanh nghiệp ký mới, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, vượt 75% chỉ tiêu giao. Trong năm, LĐLĐ quận đã thành lập được 24 CĐCS, kết nạp được 1.199 đoàn viên.
    Năm 2024, LĐLĐ quận đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS để thực hiện tốt chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”…
    Dịp này, LĐLĐ quận Thanh Khê tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.
 
Vân Phương
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI