Danh mục

SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2024

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024). Xoay quanh nội dung kế hoạch này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

     PV: Thưa đồng chí, xuất phát từ đặc điểm, tình hình như thế nào mà LĐLĐ thành phố ban hành kế hoạch chuyên đề về nội dung này?
     Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố: Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
     Trong không khí phấn khởi trước kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Công đoàn các cấp, nhằm khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, ra sức phấn đấu, cống hiến, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, LĐLĐ thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.
     PV: Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ ở các cấp Công đoàn thành phố năm 2024 sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?
     Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố: Phong trào thi đua tp trung vào 5 ni dung chính. Mt là, thi đua tuyên truyn, quán trit, hc tp Ngh quyết Đi hi XIII Công đoàn Vit Nam, Ngh quyết Đi hi XVII Công đoàn thành ph Đà Nng trong các cp Công đoàn; xây dng kế hoch và trin khai Chương trình hành đng thc hin Ngh quyết đi hi công đoàn các cp. Tp trung thc hin các gii pháp đi mi ni dung, phương thc hot đng Công đoàn theo tinh thn Ngh quyết s 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 ca B Chính tr. Thi đua thc hin thng li các nhim v chính tr ca cơ quan, đơn v, góp phn thc hin thng li nhim v phát trin kinh tế - xã hi năm 2024 trên đa bàn thành ph.
     Hai là, t chc các phong trào thi đua yêu nưc, c th hóa ch đ thi đua năm 2024 gn vi phong trào thi đua “Lao đng gii, lao đng sáng to”, “Tham mưu gii, phc v tt”; vn đng đoàn viên, ngưi lao đng ra sc thi đua, đy mnh nghiên cu, ng dng khoa hc, công ngh, thúc đy tăng năng sut lao đng; cán b, công chc thi đua thc hin ci cách hành chính, nâng cao cht lưng, hiu qu công tác tham mưu và tích cc tham gia các phong trào thi đua chuyên đ do Tng LĐLĐ Vit Nam và LĐLĐ thành ph phát đng.
     Ba là, tiếp tục cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp cho từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và thành phố Đà Nẵng phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.
     Bốn là, thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhất là trong các dịp lễ, Tết theo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
     Năm là, thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), thành lập mới được 95 Công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.
 
Đồng chí Phan Thị Thúy Linh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
 
     PV: Thưa đồng chí, để triển khai tốt các phong trào thi đua trong năm 2024 gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn thành phố cần phải làm gì?
     Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố: Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch phát động thi đua của LĐLĐ thành phố, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tiễn tập trung xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua theo từng nhóm đối tượng; cụ thể hóa nội dung và có hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình tổ chức công đoàn (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…..); xây dựng tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương, ngành, đơn vị.
     Theo đó, các cấp Công đoàn thành phố cần tranh thủ sự lãnh đạo cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động.
    Cùng với đó, các đơn vị cần đa dạng hóa phương thức tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, điều kiện tiếp cận thông tin của từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh…); tăng cường ứng dụng các phần mềm, mạng xã hội phổ biến hiện có để nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền.
    Ngoài ra, cần tổ chức đánh giá, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự lan toả trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội.
Xin cảm ơn đồng chí!
          PHƯƠNG ANH
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI