Danh mục

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Trong dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có những đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo động lực, hỗ trợ và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, trong “Tháng công nhân”, Tổng LĐLĐ VN phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của quốc gia năm 2019.

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI