Danh mục

NGŨ HÀNH SƠN: BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Sáng 03/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngũ Hành Sơn và LĐLĐ quận phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2024.

     Tại đây, cán bộ công đoàn ở cơ sở của quận Ngũ Hành Sơn được báo cáo viên Quận uỷ phổ biến 02 chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị khu vực Nhà nước”.
     Đây đều là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp cho cán bộ làm công tác Công đoàn nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn, góp phần thực tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.
TRANG NHS
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI