Danh mục

Liên Chiểu: Thành lập Công đoàn cơ sở mới

Chiều 9/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH 24HDEV, kết nạp 41 người lao động vào tổ chức Công đoàn.

     Tại buổi Lễ, LĐLĐ quận Liên Chiểu đã thông qua các quyết định kết nạp đoàn viên, chuẩn y Ban Chấp hành và quyết định thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH 24HDEV.
     Theo quyết định thành lập, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH 24HDEV có 41 đoàn viên Công đoàn. Trong đó, Ban Chấp hành có 05 thành viên phụ trách, điều hành hoạt động Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Công đoàn nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại đơn vị.
Nguyệt Uyên
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI