Danh mục

KHAI TRƯƠNG SIÊU THỊ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN

Sáng 26/8, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty CP Union Inc tổ chức lễ khai trương siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” trong thỏa thuận hợp tác của Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” do đơn vị ký kết.

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI