Danh mục

Hội nghị UBKT LĐLĐ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 23/1, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm triển khai Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố dự, chỉ đạo hội nghị.

     Theo thông tin tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp rà soát, tham mưu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp củng cố, kiện toàn kịp thời những đơn vị khuyết ủy viên ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng kiểm tra cùng cấp, không làm đối phó; linh hoạt, đổi mới phương thức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát Công đoàn các cấp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra; xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát đối với các cấp Công đoàn và thực hiện nghiêm việc tiếp, giải quyết, tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động.
     Ngoài ra, các ý kiến thảo luận tại hội nghị còn tập trung đánh giá Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 do Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố đề ra; những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại Công đoàn cơ sở.
     Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại đánh giá cao nội dung Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2024; đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Cụ thể hóa nội dung chương trình, kế hoạch của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2024; rà soát, củng cố, thành lập Ủy ban kiểm tra đối với các đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt vai trò, chức năng của Ủy ban kiểm tra Công đoàn.
 
 
Phương Trà
 
 
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI