Danh mục

Hội nghị giao ban Ủy ban kiểm tra quý I/2024

Sáng 29/2, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

     Tại hội nghị, đại biểu tham dự tập trung đánh giá công tác kiểm tra, giám sát; những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại Công đoàn cơ sở và thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố.
    Theo đó, năm 2024, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp củng cố, kiện toàn kịp thời những đơn vị khuyết ủy viên Ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng kiểm tra cùng cấp, không làm đối phó; đổi mới phương thức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát Công đoàn các cấp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam; xây dựng kế hoạch giám sát đối với các cấp Công đoàn; thực hiện nghiêm việc tiếp, giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động và cụ thể hóa chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phương Trà
 
 
 
 

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI