Danh mục

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN QUÝ 1/2024

Sáng 13/3, Ban Chỉ đạo thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên Công đoàn tại thành phố Đà Nẵng” năm 2024.

     Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo đó, để làm tốt công tác này cần tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc xây dựng hướng dẫn chủ doanh nghiệp về Nội quy lao động, Thang bảng lương…; song hành giữa phát triển và quản lý đoàn viên Công đoàn; tích cực tham gia kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá kịp thời các vấn đề trong thực hiện quan hệ lao động và đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn.

     Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên LĐLĐ thành phố, giai đoạn 2023 - 2028.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị trong thời gian đến các cấp Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn; nắm chắc tình hình quan hệ lao động, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở…

    Được biết, LĐLĐ thành phố phát động triển khai tháng cao điểm “Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Khánh My - Trà Vân

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI