Danh mục

Hòa Vang: Nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Sáng 7/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị tập huấn Công đoàn năm 2023 với nội dung nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

       Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện; đại biểu là Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác kế toán ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
     Theo đó, đại biểu tham dự được Báo cáo viên LĐLĐ thành phố phổ biến, truyền đạt những nội dung hoạt động chủ yếu của công tác tài chính Công đoàn; quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn; quy định nội dung, định mức, chế độ chi của Công đoàn cơ sở; công tác thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở theo Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
     Ngoài ra, những vấn đề chung về công tác kiểm tra Công đoàn cũng được Báo cáo viên LĐLĐ thành phố truyền đạt, cập nhật kịp thời đến đại biểu như: Tổ chức, hoạt động kiểm tra của Công đoàn cơ sở; nội dung, hình thức kiểm tra Công đoàn cơ sở; trình tự giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
 
Phương Trà
 
 
 
 
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI