Danh mục

Hải Châu: Thành lập Công đoàn cơ sở mới

Chiều 13/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hải Châu tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt, kết nạp 40 người lao động vào tổ chức Công đoàn.

     Theo đó, LĐLĐ quận Hải Châu đã thông qua các quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và chuẩn y Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt.

     Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ quận Hải Châu chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty được thành lập và đi vào hoạt động; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng Chương trình hành động, phân công nhiệm vụ thể cho từng thành viên nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

     Trước đó, qua vận động, LĐLĐ quận Hải Châu cũng đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng với 400 đoàn viên Công đoàn, nâng tổng số Công đoàn cơ sở thành lập mới là 15 đơn vị, đạt 93,75 % chỉ tiêu giao trong năm 2023.

Hải Châu

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI