Danh mục

Hải Châu: Hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chiều 13/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hải Châu tổ chức hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp và trường học trực thuộc.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều với các nội dung: Những quy định chung; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động; tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; điều khoản thi hành.
     Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp trước đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có những nội dung mới về quy định cụ thể nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lữ Trọng Phương, Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai nghiêm túc các nội dung quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, các văn bản thi hành Luật bảo đảm cụ thể, sát với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện luật.
Phương Trà
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI