Danh mục

Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng Đại hội lần thứ VII

Sáng 24/5, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2017-2022) với sự tham dự của 140 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.200 đoàn viên, người lao động toàn công ty. Đây là Công đoàn cơ sở trực thuộc được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chọn tổ chức Đại hội điểm.

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra và vận dụng linh hoạt vào điều kiện hoạt động thực tế của đơn vị trong từng thời điểm. Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là tạo việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Định kỳ, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ được duy trì. Hàng năm, có gần 80% CNVCLĐ được tập huấn an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tổng kinh phí đầu tư cho công tác này bình quân 1 tỷ đồng/năm. Trong 5 năm qua, có 2.156 lượt CNVCLĐ được nâng lương theo quy định; vận động CNVCLĐ đóng góp và đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 19 nhà “Mái ấm Công đoàn” số tiền trên 465 triệu; lập quỹ vay vòng cho 95 người mượn số tiền 95 triệu đồng, phát triển mới 200 đoàn viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới, thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI. 
                                
     Thành Duy

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI