Danh mục

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Các cấp Công đoàn thành phố đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

     Mang lại nhiều phúc lợi hơn cho đoàn viên Công đoàn
     Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian đến, các cấp Công đoàn thành phố sẽ tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
     Công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức sát với thực tiễn tại cơ sở, có sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, chú trọng phát triển và đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo hướng “từ dưới lên”.
     Song song với đó, các cấp Công đoàn thành phố duy trì và phát triển các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chuyển trọng tâm hoạt động Công đoàn về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm đối tượng hoạt động; lấy kết quả chăm lo để tạo dựng niềm tin, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn.
     Theo đó, các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn ngày càng được đổi mới, mở rộng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động với nhiều dấu ấn nổi bật như hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trao tặng Mái ấm Công đoàn, trao học bổng cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi, chăm lo Tết,...
     Sự chăm lo ấy không những giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống mà còn khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
 
Đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch thành phố lì xì cho con công nhân lao động nhân dịp năm mới. 
 
     Đối với cấp thành phố, năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tập trung phát triển mạnh các phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, trọng tâm là phát triển phúc lợi lâu dài và nâng cao đời sống bền vững cho người lao động, phát triển mạnh về nhà ở, thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân, tư vấn hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn cho người lao động.
     Cụ thể, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục bố trí để công nhân vào ở tại Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, thực hiện 02 đề án vay vốn cho công nhân và cán bộ công chức xã, phường, quận, huyện với số tiền 100 tỷ đồng; khởi công xây dựng Nhà văn hóa công nhân phía Đông và thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ công nhân để hỗ trợ tốt hơn đối với người lao động.
     Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở
     Để tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thì chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được quan tâm.
     Theo đó, thành phố sẽ tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ CĐCS.
     Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại cho biết, hiện nay với số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách quá ít, khối lượng công việc nhiều và phức tạp, áp lực công việc cao, có những đơn vị số lượng cán bộ chuyên trách có 03 đồng chí nhưng quản lý 400 công đoàn cơ sở nên không đủ thời gian để đi cơ sở nắm tình hình cũng như xử lý các công việc phát sinh hằng ngày.
     Để khắc phục khuyết điểm, hạn chế nêu trên cần có cơ chế, chính sách từ Trung ương về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách phù hợp với điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn. Về nội tại của tổ chức Công đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ thuộc chức năng của tổ chức Công đoàn, giảm các hoạt động không liên quan đến chức năng của tổ chức Công đoàn.
     Đồng thời, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm; tập trung đào tạo cán bộ làm công tác đối thoại và tiền lương; nâng cao trình độ, nghiệp vụ cán bộ đủ năng lực tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư duy đổi mới, hiện đại, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.
 
 
          SONG PHƯƠNG
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI