Đà Nẵng 07/07/2022

Công tác kiểm tra Công đoàn được thực hiện tốt

Thứ năm, 28/07/2016

Đó là đánh giá tại Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 22-7.

      Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra 420 cuộc (tăng 34 cuộc so với cùng kỳ 2015). Qua công tác kiểm tra cho thấy, các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các loại quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, qui chế phối hợp hoạt động với chuyên môn theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế; phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách Công đoàn cụ thể, rõ ràng, bao quát hết các nhiệm vụ của Công đoàn; xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm để triển khai các hoạt động Công đoàn hiệu quả; chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp được duy trì; phát huy dân chủ, nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.
      Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 387 cuộc (tăng 7 cuộc so với cùng kỳ năm 2015), qua đó đã kiến nghị truy nộp hơn 2 tỷ đồng, trong đó kinh phí gần 2 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản nộp nghĩa vụ cho cấp trên theo dự toán). Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, chốt số liệu phục vụ cho việc bàn giao Tài chính giữa 2 đồng chí chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; kiểm tra chốt số liệu và có kết luận rõ ràng để 1 đồng chí chủ tịch CĐ ngành bàn giao nghỉ hưu theo quy định. Tiến hành kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt 20 cuộc (tại Liên đoàn Lao động TP 2 cuộc, tại cấp trên trực tiếp cơ sở 18 cuộc) đều đảm bảo theo quy định.
      Theo ông Lê Văn Đại – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, qua công tác kiểm tra Công đoàn các cấp cho thấy, công tác thu tài chính Công đoàn được thực hiện cơ bản; Liên đoàn Lao động thành phố đã phân cấp toàn diện cho 13/14 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị đã xây dựng đề án khoán chi hành chính mang lại hiệu quả bước đầu; công tác chi chủ yếu tập trung cho chi hoạt động phong trào, chi có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tiết kiệm, chứng từ, sổ sách thu chi đầy đủ, đúng qui định; các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn; các khoản theo dõi chi tiết đầy đủ, đúng đối tượng. Nội dung các khoản chi tiêu được hạch toán theo đúng nội dung phát sinh. Việc thanh quyết toán ở Công đoàn các cấp kịp thời. Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng kinh doanh có hiệu quả, vượt kế hoạch thành phố giao, nộp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, chủ sở hữu, đảm bảo tiền lương và các chế độ cho người lao động. Đối với Nhà văn hóa Lao động, năm 2015 thực hiện tự chủ tài chính, tích cực khai thác kinh doanh dịch vụ, nộp đầy đủ nghĩa vụ cho nhà nước, phục vụ tốt các hoạt động của CNVCLĐ thành phố.
     Tuy nhiên, trong công tác quản lý, thu, chi tài chính Công đoàn ở các cấp còn một số thiếu sót như: việc thu kinh phí và đoàn phí ở một số Công đoàn cơ sở không đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; một số Công đoàn cơ sở chưa thực hiện việc lập dự toán, báo cáo quyết toán theo quy định, việc lập dự toán và giao dự toán chưa sát thực tế; hạch toán chưa đúng quy định của Tổng Liên đoàn. Công tác thu kinh phí Công đoàn theo Luật Công đoàn, thu đoàn phí còn thất thu. Chi tài chính Công đoàn chưa đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định nhà nước. Chưa xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ. Từ những phát hiện trên, Ủy ban Kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị sai phạm khắc phục kịp thời…
     Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là kiểm tra công tác tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, tổ Công đoàn; xây dựng chương trình công tác, chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, thực hiện dân chủ trong tổ chức và hoạt động. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu thành phố giao, kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội XV Công đoàn thành phố. Đảm bảo các cuộc kiểm tra đúng quy trình, sau kiểm tra có kết luận rõ ràng. Tổ chức các cuộc kiểm tra theo kế hoạch và hoàn thành chỉ tiêu từ đầu năm đã đề ra.
     Bên cạnh đó, giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, thường xuyên bố trí cán bộ tiếp đoàn viên, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tích cực giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư vượt cấp, xử lý kịp thời hợp tình, hợp lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Giám sát thường xuyên việc xử lý đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển cơ quan chức năng giải quyết để trả lời kịp thời cho người lao động. Xây dựng đầy đủ nội quy tiếp đoàn viên và bố trí lịch tiếp đoàn viên và người lao động đúng quy định.
 
 
Văn Đại - Phan Hà
Xem tin khác

công đoàn
Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
03737808
Hôm nay:299
Tất cả:03737808
Đang trực tuyến:25
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn