Đà Nẵng 04/12/2022

Bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động hiệu quả hơn

Thứ tư, 26/09/2018

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra từ 24-26.9.2018 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVCLĐ, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên lề Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã có chia sẻ với phóng viên về những kỳ vọng và quyết tâm cho nhiệm kỳ mới.

* Xin đồng chí cho biết Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng kỳ vọng gì ở Đại hội lần này về hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ)?
        Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, cũng như các cấp Công đoàn trong cả nước, Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới hoạt động nhiều khởi sắc. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, cùng với việc vừa qua các cấp uỷ Đảng cũng đã tiến hành tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đánh giá đúng thực trạng giai cấp công nhân để tiếp tục có những chủ trương, chính sách mới nhằm xây dựng giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước; mong rằng dịp này, tại Đại hội các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp lắng nghe, trao đổi, trả lời các nội dung kiến nghị quan trọng mà đoàn viên, NLĐ cả nước đang mong chờ. Theo đó, những vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến công tác nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn như: sớm bổ sung các chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp (DN) có hành vi vi phạm pháp luật lao động; sớm có văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của các Bộ Luật liên quan đến NLĐ đã được ban hành; ban hành chế tài xử phạt mạnh đối với các DN không tạo điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn tại DN theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ… Có như vậy, “cây gậy pháp lý” này sẽ hỗ trợ ngày càng tốt hơn hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi cho NLĐ của tổ chức Công đoàn.
* Đồng chí có góp ý, đề xuất thực tế gì nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Công đoàn trong thời gian tới?
        Dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam lần này, Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng đại diện ý chí, nguyện vọng của hơn 130.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố, phải thể hiện hết tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp ý kiến, đề xuất với Đại hội. Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng tham gia phát biểu nhiều chủ đề của Đại hội, trong đó có đề xuất các giải pháp trong công tác cán bộ Công đoàn các cấp. Trong những năm đến, cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với việc nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là tổ chức và hoạt động của Công đoàn phải đáp ứng nhiều hơn các tiêu chuẩn quốc tế; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao. Lợi dụng các vấn đề xã hội và quan hệ lao động, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng hoạt động chống phá chế độ; kích động, kêu gọi, lôi kéo công nhân, NLĐ tụ tập đông người, đình công, gây rối an ninh trật tự... Bối cảnh trên đặt ra cho tổ chức Công đoàn nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để thực hiện được những yêu cầu, nhiệm vụ đó, Công đoàn các cấp, toàn thể cán bộ, CNVCLĐ cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của cán bộ Công đoàn đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; cần “xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm trước yêu cầu mới” là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Điều đó đồng nghĩa với việc phải từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có chất lượng toàn diện, vừa có kiến thức rộng và sâu, vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về giai cấp công nhân, Công đoàn và pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; có khả năng nhạy bén xử lý nhanh các thông tin; tâm huyết, nhiệt tình; biết tổ chức, tập hợp, lôi cuốn quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
* Riêng tại thành phố Đà Nẵng, những giải pháp nào đã được đặt ra sau  gần một năm Nghị quyết Công đoàn thành phố lần thứ XVI đi vào cuộc sống?
         Phải nói rằng, nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực, được chính quyền các cấp và người sử dụng lao động ghi nhận. Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018 – 2023; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản: kết nạp mới 30.000 đoàn viên Công đoàn; đến năm 2023, 80% DN có 10 lao động ổn định trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn; phấn đấu ở đâu có công nhân lao động ở đó có tổ chức hoặc hoạt động của Công đoàn Việt Nam; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 300 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; 100% DN nhà nước, 85% trở lên DN ngoài nhà nước có CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)… Trên tinh thần đó, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã xây dựng, cụ thể hoá 3 nội dung công tác trọng tâm của nhiệm kỳ với nhiều quyết tâm và kỳ vọng gồm: chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn”; chương trình “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ  đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, cán bộ Công đoàn” và chương trình “Phát triển đa dạng hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn”. Đến thời điểm này, Công đoàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ. Đã có 816/1004 DN, đơn vị có CĐCS thực hiện việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định, đạt tỷ lệ 81,3%. Công tác thí điểm ký kết TƯLĐTT nhóm DN giai đoạn II được đẩy mạnh. Các hoạt động nhằm nâng cao phúc lợi cho NLĐ được quan tâm: tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công trình Nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm do thành phố trao tặng công nhân lao động trị giá 50-70 tỷ đồng; ký kết mới 29 thoả thuận hợp tác với các DN, nâng tổng số đối tác lên 59 đơn vị với cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi, giảm từ 5% đến 20% so với giá sản phẩm, dịch vụ bán ra thị trường nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên Công đoàn. Đã có hơn 42.000 đoàn viên, NLĐ sử dụng sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi của các đối tác; hơn 1.100 người sử dụng các thiết chế hiện có của Công đoàn, hơn 300 người sử dụng dịch vụ ưu đãi từ khách sạn, nhà khách Công đoàn. Thực hiện Chỉ thị 52/CT-TW của Ban Bí thư về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) tại khu công nghiệp, chế xuất, LĐLĐ thành phố đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà thi đấu đa năng trị giá 4 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể đoàn viên trong đó hỗ trợ hầu hết các chi phí giúp đoàn viên có một đám cưới trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm; định kỳ mỗi tháng một lần tổ chức “Điểm bán hàng giá ưu đãi” cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp với hơn 10 gian hàng khuyến mãi, giảm giá ít nhất 5% trở lên so với giá bán thị trường sẽ được bày bán, phục vụ nhu cầu thiết yếu của NLĐ… Như vậy, khi các chương trình này đi vào cuộc sống sẽ phần nào tạo ra nhiều “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, NLĐ, là động lực thu hút được nhiều NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn, tin tưởng và coi Công đoàn là chỗ dựa vững chắc.
          
Ảnh: Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thăm và tặng quà động viên người lao động Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng còn làm việc trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018.
                                                                                                                                          Ngọc Yến thực hiện
 
Xem tin khác
Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
03927381
Hôm nay:532
Tất cả:03927381
Đang trực tuyến:37
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn