Danh mục

Công văn số 195/CV-BATGT, ngày 16/11/2023 về việc tuyên truyền video chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”

Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin Truyền  thông và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố xây dựng video tuyên  truyền với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”

Chi tiết xem tại đây.

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI