Đà Nẵng 25/07/2017
STT
Số/Kí hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
tải về
1 1580/HD-TLĐ THƯƠNG LƯỢNG TT KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT 21/10/2014
2 1499/HD-TLD Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và quy chế đối thoại tại doanh nghiệp 21/09/2015
3 305/HD/TLĐ Thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 19/03/2014
4 27/KH-TLĐ Ứng dụng CNTT của tổ chức Công đoàn năm 2015 14/04/2015
5 03/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức lấy ư kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn 01/01/1970
6 417/TLĐ Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 31/03/2015
7 1044/TLĐ Thông báo về việc đăng tải các văn bản; Phần mềm về Tài chính kế toán công đoàn trên Website TLĐ 25/06/2016
8 1755/HD/TLĐ Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 20/11/2013
9 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 30/07/2015
10 93/2015/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỆM HIỆM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 22/06/2015
11 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014
12 20-NQ/TW Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" 01/01/1970
13 43/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 10/05/2013
14 12/2012/QH13 Luật Công đoàn 2012 (Tiếng Anh) 20/06/2012
15 12/2012/QH13 Luật Công đoàn 2012 (Tiếng Việt) 20/06/2012
16 05 /2015/ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 21/01/2015
17 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 13/06/2013
18 38/2013/QH13 Luật việc làm số 38/2013/QH13 16/11/2013
19 71/1998–NĐ–CP Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan 08/09/1998
20 182/2013/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động. 14/11/2013
21 95/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 22/08/2013
22 49/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của lao động về tiền lương 14/05/2013
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
00633166
Hôm nay:1233
Tất cả:00633166
Đang trực tuyến:87
Hình ảnh hoạt động
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn