Đà Nẵng 21/07/2018
STT
Số/Kí hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
tải về
1 Số: 35-KH/TLĐ KH Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 03/08/2016
2 Số: 1155/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII ĐCS Việt Nam 26/06/2016
3 Số: 109b/TB-TLĐ TB so 109b ngay 21-7-2016 KL ve cac noi dung cua HN cac Chu tich LDLD cac tinh TP CDN TW va tuong duong 21/07/2016
4 Số: 995/HD-TLĐ HD so 995 ngay 30-6-2016 CD khoi kien tham gia to tung dan su giai quyet cac vu an tranh chap LD ca nhan tranh chap lao dong tap the 30/06/2016
5 Số: 1079/TLĐ CV so 1079 ngay 18-7-2016 to chuc hoat dong Quy Xa hoi 18/07/2016
6 17/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, khu chế xuất. 07/04/2016
7 07C/NQ-BCH Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 25/02/2016
8 1499/HD-TLĐ THAM GIA TỔ CHỨC HN NLĐ 21/09/2015
9 02/NQ-ĐCT 02-NQ-ĐCT ĐỐI THOẠI Ở CƠ SỞ 17/11/2015
10 1580/HD-TLĐ THƯƠNG LƯỢNG TT KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT 21/10/2014
11 1499/HD-TLD Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và quy chế đối thoại tại doanh nghiệp 21/09/2015
12 305/HD/TLĐ Thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 19/03/2014
13 27/KH-TLĐ Ứng dụng CNTT của tổ chức Công đoàn năm 2015 14/04/2015
14 03/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức lấy ư kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn 01/01/1970
15 417/TLĐ Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 31/03/2015
16 1044/TLĐ Thông báo về việc đăng tải các văn bản; Phần mềm về Tài chính kế toán công đoàn trên Website TLĐ 25/06/2016
17 1755/HD/TLĐ Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 20/11/2013Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
01269199
Hôm nay:682
Tất cả:01269199
Đang trực tuyến:50
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn