Đà Nẵng 21/07/2018
STT
Số/Kí hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
tải về
1 Số 44//2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016
2 Số 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động 10/07/2016
3 Số 39/2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016
4 Số 37/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
5 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 30/07/2015
6 93/2015/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỆM HIỆM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 22/06/2015
7 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014
8 20-NQ/TW Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" 01/01/1970Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
01269199
Hôm nay:682
Tất cả:01269199
Đang trực tuyến:51
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn