Đà Nẵng 21/07/2018
STT
Số/Kí hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
tải về
1 Số: 6628/KH-UBND KH trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 04/08/2016
2 Số: 6575/KH-UBND KH Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên(1996-2016) 02/08/2016
3 Số: 348-CV/BTGTU CV so 348 ngay 01-8-2016 tai lieu tuyen truyen ve Hoi nhap quoc te 01/08/2016
4 Số: 679-CV/BTGTW Công văn số 679 về phổ biến các nội dung cơ bản của Hội nghị TW3 Khoá XII 14/07/2016
5 Số: 229-CV/ĐUK CV so 229 v/v gui tai lieu ve nhung noi dung co ban Hoi nghi Trung uong 3 27/07/2016
6 Số:4993/QĐ-UBND QD so 4993 ngay 26-7-2016 ban han CTHD thuc hien NQ so 35 ngay 16-5-2016 cua CP ve ho tro va phat trien doanh nghiep den nam 2020 tren dia ban TPDN 26/08/2016
7 Số 44//2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016
8 Số 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động 10/07/2016
9 Số 39/2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016
10 Số 37/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
11 4847/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 05/07/2016
12 4944/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/07/2016
13 4795/UBND-KGVX V/v triển khai Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 04/07/2016
14 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 30/07/2015
15 93/2015/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỆM HIỆM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 22/06/2015
16 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014
17 20-NQ/TW Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" 01/01/1970
18 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 16/11/2015
19 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31/07/2015
20 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 23/06/2015
21 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 02/02/2015
22 04/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 02/02/2015Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
01269198
Hôm nay:681
Tất cả:01269198
Đang trực tuyến:50
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn